สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5100500101809
 • ชื่อธุรกิจ
 • พรภินันท์ ลูกชิ้นหมู
 • พรภินันท์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0634532459
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พรภินันท์ ใจบุญ
 • พรภินันท์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029949859
 • เบอร์มือถือ
 • 0634532459
 • อีเมล์
 • tj111029@gmail.com