สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0125560006580
 • อนงค์ภรณ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กู๊ดไทยฟีด จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47734
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกสัตว์เลี้ยงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายสินค้าเกษตร วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ เมล็ดพันธุ์พืช
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • นนทบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว อนงค์ภรณ์ กมลวิศิษฎ์กุล
 • อนงค์ภรณ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0928956491
 • อีเมล์
 • goodthaifeed.vet@gmail.com