สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0195546000154
 • วันเพ็ญ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ฟรีไลฟ์ ดีไซน์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 21002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์ที่ใช้รักษาโรค
 • สินค้า/บริการ
 • ข้าวเจ๊กเชย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • OTOP GAP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว วันเพ็ญ อุ่นจันทร์
 • วันเพ็ญ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0955973468
 • อีเมล์
 • wanfreelifedesigns@hotmail.com