สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุณเล็ก ทอฟฟี่โบราณ
 • ธนวรรธน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อา่หาร
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • ปทุมธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนวรรธน์ นาเชียงใต้
 • ธนวรรธน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 029910581
 • เบอร์มือถือ
 • 0949811868
 • อีเมล์
 • toffyokok@gmail.com