สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ผลิตภัณฑ์จากข้าวโพด ตรา ยูคอร์น
 • นารีรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำข้าวโพด ข้าวโพดคลุกเนย
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • OTOP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว นารีรัตน์ เหม็งพานิช
 • นารีรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0929369619
 • เบอร์มือถือ
 • 0852117517
 • อีเมล์
 • rain.vd33@gmail.com