สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0503542001517
 • พิมพ์กณิศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดี. ดี. เพาเวอร์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47721
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พิมพ์กณิศ กุลพักตรพงษ์
 • พิมพ์กณิศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-804396
 • เบอร์มือถือ
 • 0815516522
 • อีเมล์
 • k.pimkanid@gmail.com