สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557032524
 • สุทธาทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ที.โปรอินเตอร์เทรดและวิศวกรรม จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 41002
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • ASTM
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุทธาทิพย์ กำธรพิพัฒนกุล
 • สุทธาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0894099945
 • เบอร์มือถือ
 • 0894099945
 • อีเมล์
 • tpie.corporation@gmail.com