สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0493560000544
 • รำไพพรรณ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ถั่วทีป ถั่วแดน
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01630
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวพืชผล
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วลิสง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง รำไพพรรณ เหล่าลือชา
 • รำไพพรรณ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 042042235
 • เบอร์มือถือ
 • 0871084601
 • อีเมล์
 • kornmaha@gmail.com