สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไร่ภูตะวัน
 • วิจิตร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายผักไฮโดรโปรนิกส์ /สลัดโรล/ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผัก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • กำลังดำเนินการ
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ระยอง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง วิจิตร พวงชื่น
 • วิจิตร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 098-9036910
 • อีเมล์
 • phutawanfarm01@gmail.com