สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • โกบิ๊กมาสคอต
 • คชาทัช 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ทำมาสคอต ผลิตมาสคอต ให้เช่ามาสคอต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย คชาทัช อินทรสมบัติ
 • คชาทัช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0863295358
 • เบอร์มือถือ
 • 0863295358
 • อีเมล์
 • gobig@gobigmascot.com