สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • JaoPha' Shop
 • ปฤษณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • Natural&Handmade Soap
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0917096787
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปฤษณี ล้อสินคำ
 • ปฤษณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0917096787
 • อีเมล์
 • plorsinkum@gmail.com