สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3840100584001
 • ชื่อธุรกิจ
 • บุญเจริญฟาร์ม
 • วีระศักดิ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มูลไส้เดือนแท้ 100% ตัวไส้เดือนพันธ์AF และน้ำหมักมูลไส้เดือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • วีระศักดิ์ จรูญพงศ์
 • วีระศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815139795
 • เบอร์มือถือ
 • 0815139795
 • อีเมล์
 • werasak.jaroonphong@gmail.com