สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3101203036543
 • ชื่อธุรกิจ
 • วาลเฟิลเฮ้าส์
 • ธีร์ชญาน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารว่างแบบพร้อมทาน และอาหารว่างแบบแช่แข็ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • Otop , มผช , อย , GMP
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ธีร์ชญาน์ อุดมเฉลิมธีรเดช
 • ธีร์ชญาน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0809891245
 • อีเมล์
 • wafflehousethai@gmail.com