สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205560022029
 • สุภาพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วังนารา (ประเทศไทย) จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46102
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอาหารเครื่องดื่มและยาสูบโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • กาแฟปรุงสำเร็จรูป กาแฟทุเรียนอบเชย ตราวังนารา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย. 13-2-01760-2-0010
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สุภาพร บุตนุ
 • สุภาพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0865146301
 • เบอร์มือถือ
 • 0865146301
 • อีเมล์
 • wang.nara.official@gmail.com