สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105554108546
 • ณัฐจิตา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 82301
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การจัดการประชุม
 • สินค้า/บริการ
 • นายหน้าอสังหาริมทรัพย์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • การศึกษา
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ณัฐจิตา พุ่มเงิน
 • ณัฐจิตา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 026828182
 • เบอร์มือถือ
 • 0818583160
 • อีเมล์
 • natchita@winnerestate.net