สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505557008166
 • หริหระสุตระ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เดอพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 59112
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์
 • สินค้า/บริการ
 • ลองกานอยด์
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • มาตรฐานสินค้า
 • ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2560 โดยกรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย หริหระสุตระ วินิตเขตคำนวณ
 • หริหระสุตระ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053-931777
 • เบอร์มือถือ
 • 0818818983
 • อีเมล์
 • usaneecmu@yahoo.com