สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0705559002333
 • มณฑาทิพย์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอฟ ที ฟีด กรุ๊ป จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46206
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งอาหารสัตว์
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารสุกรสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสงคราม

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มณฑาทิพย์ จันทร์สวาท
 • มณฑาทิพย์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0819955448
 • อีเมล์
 • ftgroup.co@hotmail.com