สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ภูมิดิน กระทุ่มแบน
 • สาริยา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • มะร้าวน้ำหอมแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สาริยา อึ้งโอภาส
 • สาริยา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0816209912
 • เบอร์มือถือ
 • 0816209912
 • อีเมล์
 • Phumidin6@gmail.com