สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0745560001434
 • พชรพร 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ชิตกร ควอลิตี้ ซีดส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46101
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ดาวเรือง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • การเกษตร การป่าไม้ และการประมง
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว พชรพร ชิตกร
 • พชรพร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 020249442
 • เบอร์มือถือ
 • 0931196645
 • อีเมล์
 • gold_ch2@hotmail.com