สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105536020799
 • เจษฎา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • กิตติทัต จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46202
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งพืชน้ำมันที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืช
 • สินค้า/บริการ
 • ถั่วเขียวกระเทาะดปลือก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สมุทรสาคร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย เจษฎา สิริวรวงศ์
 • เจษฎา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0818155568
 • อีเมล์
 • 8155568@gmail.com