สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557043691
 • สมชัย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • รอยัล เคมิคอล แอนด์ โปรดักส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 20232
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตสบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ชำระล้าง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • สมอ มอก
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • กรุงเทพฯ
 • กรุงเทพฯ

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชัย รัตนพันธ์
 • สมชัย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0885541784
 • อีเมล์
 • royal-cp@hotmail.com