สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0903547002798
 • สุทธิ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอส เค แอร์ เซอร์วิส
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 46421
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การขายส่งเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ชนิดใช้ในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • จมูกข้าวกล้องงอกล้วน6สายพันธุ์,ข้าวกล้องงอก6สายพันธุ์ผสมธัญพืช,ข้าวกล้องงอกแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • มี อย.และได้โอท๊อประดับ4และ5ดาวแล้ว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุทธิ ปนาทกูล
 • สุทธิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074-243495
 • เบอร์มือถือ
 • 085-6735151
 • อีเมล์
 • suthi.panatkul@gmail.com