สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • kornten digital & Marketing
 • ชัชวาฬ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • IT , Marketing , E commerce
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • พัฒนาและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชัชวาฬ ชาวนา
 • ชัชวาฬ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0973099444
 • เบอร์มือถือ
 • 0973099444
 • อีเมล์
 • ceo@kornten.com