สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ร้านน้ำส้มแท้ ตรามีสุข
 • ปฏิญญา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขายน้ำส้มแท้ ใช้ส้มโชกุนคั้นสด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 095-0366434
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สุราษฎร์ธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปฏิญญา กรุณานำ
 • ปฏิญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 099 481 4725
 • เบอร์มือถือ
 • 095 0366434(ใช้ประจำ)
 • อีเมล์
 • patinya19812524@gmail.com