สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท ลินดาโฮมแคร์ จำกัด
 • ชนกันต์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0973464466, 076600022-3
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ภูเก็ต

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชนกันต์ หิรัญพันธุ์
 • ชนกันต์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0973464466, 0943210099
 • อีเมล์
 • hiranphan@gmail.com