สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • PT-Care
 • จุฑามาส 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทั่วไป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0872367404
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • มุกดาหาร

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว จุฑามาส ชาสงวน
 • จุฑามาส 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0872367404
 • อีเมล์
 • chuth_p@hotmail.com