สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105529002896
 • สุรเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • สยาม คาร์โก้ ลอจีสติคส์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 63111
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • กิจกรรมการบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูล
 • สินค้า/บริการ
 • ตัวแทนขนส่งสินค้าทางเรือ ทางอากาศ ทางบก
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • โลจิสติกส์
 • Facebook
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สุรเดช กิจพิทักษ์
 • สุรเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 022470088
 • เบอร์มือถือ
 • 0818105557
 • อีเมล์
 • suradej@siamkargo.com