สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105557022464
 • ไตรทศ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • โปร.ฟรีสเซอร์ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47595
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
 • สินค้า/บริการ
 • ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • เครื่องตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ไตรทศ คนบุญ
 • ไตรทศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-5354596
 • อีเมล์
 • chill_tritos@hotmail.com