สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • Bix GREEN (บิค กรีน)
 • วิวัฒน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑฺ์จากธรรมชาติ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0854857756
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิวัฒน์ ตีระวนิชพงศ์
 • วิวัฒน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0854857756
 • อีเมล์
 • wiwatmail@gmail.com