สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไทยเซอร์กิต
 • ชาลี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ค้าเหล็ก วัสดุก่อสร้าง รับเหมางานระบบไฟฟ้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • เพชรบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ชาลี พลอามาตย์
 • ชาลี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 092-4613181
 • อีเมล์
 • chakrit1234@windowslive.com