สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 310140295388
 • ชื่อธุรกิจ
 • แม่บัวศรี
 • สิริกานดา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำลูกยอ น้ำกระชายดำ น้ำผลไม้ทุกชนิด อาหารเสริม(ฉบับที่ 293) พ.ศ.2548 ทั้งชนิดน้ำและชนิดเม็ด
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว สิริกานดา เขมาภิรักษ์
 • สิริกานดา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 081-4825761, 080-0598557
 • อีเมล์
 • bizclubsingburi@gmail.com