สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • เล่นเส้น
 • สรายุทธ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สรายุทธ มีลักษณ์
 • สรายุทธ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0856853848
 • เบอร์มือถือ
 • 0856853848
 • อีเมล์
 • at-ten2525@hotmail.com