สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3620400934433
 • ชื่อธุรกิจ
 • กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ลามหาราชานุสรณ์
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • การผลิต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สิงห์บุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง เพ็ญศิริ สุดใจ
 • เพ็ญศิริ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 080-4389909
 • อีเมล์
 • Kanittha_Benz23@hotmail.co.th