สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

  • ประเภทสมาชิก
  • ทะเบียนพาณิชย์
  • เลขทะเบียนพาณิชย์
  • 3209900068826
  • ชื่อธุรกิจ
  • ธนาพร
  • ธนาพร 's Avatar
  • สินค้า/บริการ
  • แปรรูปและจำหน่ายสินค้าสมุนไพร
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคการผลิต
  • ประเภทธุรกิจ
  • สุขภาพและความงาม
  • Facebook
  • -
  • website
  • -
  • เบอร์โทรศัพท์
  • -
  • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
  • ภาคตะวันออก
  • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

  • ชื่อ-นามสกุล
  • นางสาว ธนาพร บุญปิตุรักษ์
  • ธนาพร 's Avatar
  • เบอร์โทรศัพท์
  • 09668762022
  • เบอร์มือถือ
  • 09668762022
  • อีเมล์
  • tuktikmoo9@gmail.com