สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • ณัฐวุฒิผ้าไทย
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าสำเร็จรูป ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ณัฐวุฒิ มูลกัน
 • ณัฐวุฒิ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089 8778968
 • เบอร์มือถือ
 • 089 8778968
 • อีเมล์
 • suriyan_12341@hotmail.com