สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3929900307735
 • ชื่อธุรกิจ
 • ฟรุ๊ตเบอร์รี่โยเกิร์ต
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำผลไม้ปั่นและโยเกิร์ต
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วิโรจน์ เปาะทอง
 • วิโรจน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0876239891
 • อีเมล์
 • fruitberrytrang@gmail.com