สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0505539002682
 • นวลจันทร์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ซี แอนด์ ฮิล จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 47999
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • มาตรฐานสินค้า
 • ISO 9001:2008 , สำนักงานบัญชีคุณภาพกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • เชียงใหม่

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นวลจันทร์ จรุงจรูญพันธ์
 • นวลจันทร์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 053306070
 • เบอร์มือถือ
 • 0865196591
 • อีเมล์
 • nuanchan@seaandhill.co.th