สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3199900377269
 • ชื่อธุรกิจ
 • TARAROMA
 • มัณฑณา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพร และสปา
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • มผช., เลขที่จดแจ้ง, อ.ย., GMP, HACCP, NIA, OTOP 4ดาว
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคกลาง
 • สระบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มัณฑณา วงษ์ประเสริฐ
 • มัณฑณา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 088 227 2822
 • อีเมล์
 • montana072@gmail.com