สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0205555017349
 • ทิพธัญญา 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • พลอยทิพย์ เบฟเวอเรจ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 11049
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์อื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • SNACK หมูแผ่น/น้ำสำรอง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • อย.
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ทิพธัญญา นิ่มนุช
 • ทิพธัญญา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0815505975
 • เบอร์มือถือ
 • 0815505375
 • อีเมล์
 • ploythipbev@gmail.com