สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0203555006248
 • ธนเดช 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • เอฟ.ไอ.เอส. ซัพพลายส์
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 32902
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย ธนเดช แสงใสรัตน์
 • ธนเดช 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 089-7929821
 • เบอร์มือถือ
 • 089-7929821
 • อีเมล์
 • thanadech_2011@hotmail.co.th