สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3169900101964
 • ชื่อธุรกิจ
 • เจ.พี.แลนด์ รีสอร์ท
 • มัลลิกา 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ให้เช่าและบริการที่พักโรงแรม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการ ท่องเที่ยว โรงแรม
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
 • มัลลิกา 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 036-780088
 • เบอร์มือถือ
 • 0863326629 , 0933326666
 • อีเมล์
 • Jirapunvanit@hotmail.com