สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 1349900205265
 • ชื่อธุรกิจ
 • ไอ แอม คอตตอน ผ้าฝ้ายพื้นเมืองร่วมสมัย
 • ปิยรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • ผ้าฝ้ายทอมือ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • อาหารและเครื่องดื่ม (Food & Beverage)
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • อุบลราชธานี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง ปิยรัตน์ ไชยมาศ
 • ปิยรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 095-2518834
 • อีเมล์
 • mamiaw2530@gmail.com