สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • น้ำข้าวโพดมนธิรา
 • วีระพันธุ์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • น้ำข้าวโพด น้ำมะนาวผสมน้ำผึ้ง น้ำเสาวรสผสมน้ำผึ้ง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ส่วนกลาง
 • ส่วนกลาง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย วีระพันธุ์ จันทร์ดี
 • วีระพันธุ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 084-7128000
 • เบอร์มือถือ
 • 0847128000
 • อีเมล์
 • wcj_packaging@hotmail.com