สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • คุณวิ ซีสแน็คส์
 • ศิริรัตน์ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • อาหารทะเลแปรรูป
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการผลิต
 • ประเภทธุรกิจ
 • OTOP วิสาหกิจชุมชน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • อย. ,มผช ,Halal
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นางสาว ศิริรัตน์ เชี่ยววัฒนกุล
 • ศิริรัตน์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0915922961
 • เบอร์มือถือ
 • 0915922961
 • อีเมล์
 • Mailto.sirirat@gmail.com