สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 3601100358144
 • ชื่อธุรกิจ
 • โซมัช
 • พงศ์ธรรศ 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • จำนหน่ายน้ำหอม
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สุขภาพและความงาม
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • ตรัง

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย พงศ์ธรรศ ธนภูมิศรีขุนทอง
 • พงศ์ธรรศ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0954299782
 • อีเมล์
 • phongthat9782@gomail.com