สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0555546000053
 • สมชาย 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 79120
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • สินค้า/บริการ
 • ธุรกิจจัดนำเที่ยว
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • อื่นๆ
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคเหนือ
 • น่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย สมชาย รุ่งรชตะวาณิช
 • สมชาย 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • เบอร์มือถือ
 • 0834952808
 • อีเมล์
 • manager@doisilver-factory.com