สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0105559188033
 • พลอยฉัตรชนก 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • ต้อม คาซาวา จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 10629
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • การผลิตผลิตภัณฑ์จากสตาร์ชอื่น ๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
 • สินค้า/บริการ
 • ถ่านกัมมันต์จากเหง้ามันสำปะหลัง
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • Facebook
 • -
 • website
 • -
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง พลอยฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์
 • พลอยฉัตรชนก 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 081-9436900
 • เบอร์มือถือ
 • 081-9436900
 • อีเมล์
 • tom_casava@hotmail.com