สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • ทะเบียนพาณิชย์
 • เลขทะเบียนพาณิชย์
 • 5460500044055
 • ชื่อธุรกิจ
 • บิ๊กบีบรรจุภัณฑ์
 • วิเชียร 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • สติกเกอร์ ฉลากสินค้า
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการบริการ
 • ประเภทธุรกิจ
 • วิชาชีพเฉพาะด้าน
 • website
 • -
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออก
 • ชลบุรี

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ว่าที่ ร.อ. วิเชียร สีขาว
 • วิเชียร 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 0891420101
 • เบอร์มือถือ
 • 0891420101
 • อีเมล์
 • info@phanwadee.com