สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • นิติบุคคล
 • เลขทะเบียนนิติบุคคล
 • 0405559000511
 • รุ่งศักดิ์ 's Avatar
 • ชื่อนิติบุคคล
 • แวกัสโซ่ จำกัด
 • รหัสหมวดธุรกิจ
 • 01302
 • คำอธิบาย (รหัสหมวดธุรกิจ)
 • -
 • สินค้า/บริการ
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • สินค้าเกษตร อาหารแปรรูป
 • มาตรฐานสินค้า
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ขอนแก่น

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาย รุ่งศักดิ์ วิเศษศักดิ์ชัย
 • รุ่งศักดิ์ 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 043202006
 • เบอร์มือถือ
 • 0819548699
 • อีเมล์
 • pror021@hotmail.com