สมาชิก BIZ CLUB

ข้อมูลเครือข่าย Biz club

ข้อมูลการประกอบธุรกิจ

 • ประเภทสมาชิก
 • บุคคลธรรมดา
 • ชื่อธุรกิจ
 • บริษัท สยามนครินทร์ จำกัด
 • นางวิราณี 's Avatar
 • สินค้า/บริการ
 • เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน
 • ภาคธุรกิจ
 • ภาคการค้า
 • ประเภทธุรกิจ
 • ค้าส่ง–ค้าปลีก สินค้าอุปโภคและบริโภค
 • เบอร์โทรศัพท์
 • -
 • ศูนย์เครือข่ายธุรกิจ Biz club
 • ภาคใต้
 • สงขลา

ข้อมูลส่วนบุคคล

 • ชื่อ-นามสกุล
 • นาง นางวิราณี เอี้ยววงษ์เจริญ
 • นางวิราณี 's Avatar
 • เบอร์โทรศัพท์
 • 074222999
 • เบอร์มือถือ
 • 0815991759
 • อีเมล์
 • siamnakarin_viranee@hotmail.com